Terug op de kaart
Huzum
Huizum
Gemeente Leeuwarderadeel
Huizumer Straatnamen
Oude benaming
Nieuwe benaming
Oosterstraat
Buygersstraat
Kerkstraat
Jouwsmastraat
Vondelstraat
Heringastraat
Da Costastraat
Feytsmastraat
Nieuwstraat
Wiardastraat
Heijermansstraat
Eysingastraat
Torenstraat
Aylvastraat
1e Torendwarsstraat
Doniastraat
2e Torendwarsstraat
Sierksmastraat
Korteweg
Abbingastraat
Huizum-West
Molenstraat
Wassenberghstraat
Nieuwe weg
Matthias van Pellicomstraat
Schoolstraat
Emmanuel Murandstraat
Noorderstraat
Carel van Manderstraat
Verlengde Noorderstraat
Simon de Vliegerstraat
1e Westerstraat
Jan van Capellestraat
2e Westerstraat
Aert de Gelderstraat
3e Westerstraat
Elias Vonckstraat
Zuiderstraat
Carel Fabritiusstraat
Paul Krugerstraat
Paulus Moreelsestraat
De la Reijstraat
Jan de Baanstraat
De Wetstraat
Ludolf Bakhuizenstraat

 

Op 23 december 1943 is er een besluit genomen om Huizum (hoofdplaats van de gemeente Leeuwarderadeel)
bij Leeuwarden te voegen. Syb Grijpstra heeft dit hele verhaal al eens op schrift gesteld.
Op 1 januari 1944 was de grenswijziging een feit. Een onwettelijke daad.


In Leeuwarden en Huizum kwamen veel gelijknamige straatnamen voor.
In Huizum werden daarom een aantal straatnamen veranderd.
Behalve de Raadhuisstraat. Het Raadhuisstraatje in Leeuwarden werd omgedoopt in Auckemastraatje.

(Gegevens ontleend aan een artikel van Syb Grijpstra in Husma Herne Wijkjournaal - mei/juni 1991)

 

Een straatnaam, die niet verdween door de samenvoeging van Huizum bij Leeuwarden is die van het Nieuwlandsdijkje. Deze liep ongeveer waar nu de Vincent van Goghstraat is. De Julianalaan heeft de functie van dit dijkje overgenomen wat het verkeer betreft.