Terug op de kaart
Huzum
Huizum
Gemeente Leeuwarderadeel
Huizumer winkels

 

 

Huizum kende in de jaren 60 en 70 nog allerlei winkels en venters. Om er een paar te noemen:

Bij ons in de buurt kwam in de jaren '60 melkboer van der Ploeg uit Marssum met zijn volkswagenbusje.
Bakker Schuurmans kwam met een stationwagen (Opel ?) langs vaste klanten, maar ook reden er karretjes van Vonk.
Met de melkboer mocht ik meerijden, maar ook met Tabak op het karretje van Vonk. Aan het stuur zat een dingetje waarmee je de kar in beweging kon brengen.

In de dorpsstraat had je o.a. Bakker Schaafsma, Koster kruidenierswinkel, Slagerij Visser, Groentewinkels, Timmerbedrijf Van Wieren), melkboer K. de Boer en Smederij Mellema.

Aan de Huizumerlaan had je Bakkerij Hilverda, kruidenier Boorsma, in welke zaak later groentenhandel Ypma kwam, de groentewinkel van Hoekema, Slagerij Hamersma, Schoenmaker Topma, Tuinderij/Zaadhandel Zijlstra, melkboer Holtrop.

Op de hoek Sportlaan/Huizumerlaan had je eerst Kaashandel De Jong, waar later een Vivo-kruidenier kwam. Later werd dit een zelfbediening (wat ik mij herinner).
Op het hoekje van de Sportlaan/Buygerstraat was een Vivo-kruidenierswinkel van Van Eck.
Op Sportlaan nummer 18 had Bergsma in de voorkamer een winkel met gloeilampen en batterijen.

In de Aylvastraat (laatste huis naast Doniastraat) zat Petroleumboer Hoekstra. Zoon Minne werd later kunstenaar. Ook zat er in de Aylvastraat glazenwasser Jonkman.

Op de Verlengde Schrans zit tuincentrum Beek.
Op hetzelfde hoekje zat voorheen de kapper Van der Zee.
Rijwielhandel Wietze Herrema zat op het hoekje van de Eysingastraat en het korte straatje dat naar de Aylvastraat liep.
Even verder was Meubelzaak Hamersma en Groentenboer Huizinga. Weer verder schoenmaker Van der Werf, daarnaast op de hoek van Eysingastraat en Doniastraat Loodgietersbedrijf Vos.
Tegenover loodgieter Vos aan de andere kant van de Eysingastraat was Kapper Zondervan.
Op een hoek in de Eysingastraat en één van de Parkstraten had Greydanus een slagerij. Later verhuisde deze winkel naar het Willem Alexanderplein in het Nijlân.
Op de hoek van de 2e Parkstraat en de Eysingastraat moet dan het winkeltje gezeten hebben, waar je hele grote aardbeienijsjes kon kopen. Er was naar alle waarschijnlijkheid ook een loket.
De familie Schendelaar dreef deze zaak.
J. Twijnstra op de hoek Borniastraat-Feytsmastraat handelde in pens.

En zo zullen er nog wel veel meer winkels of bedrijven aan huis zijn geweest. De tuinderijen en de wasserijen laten we hier even buiten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De kruidenierswinkel van Van Eck op de hoek van de Buygersstraat en de Sportlaan. Rechts zien we Sportlaan nr. 4, waar volgens het adresboek van 1928 toen al de familie S. Nagel woonde, die na de oorlog zou verhuizen naar Huizumerlaan 28.
Dit huis aan de Huizumerlaan is gesloopt voor de aanleg van de Oostergoweg, net als bijvoorbeeld nr. 30, waar het kamerlid Hendrik Algra woonde.

Weer later woonde Nagel en zijn vrouw in bij hun dochter en schoonzoon, familie Chr. Doorenbos, op Huizumerlaan 14.
De familie Van Eck woonde later in de Wiardastraat.
Een zoon van Van Eck, Simon, werd priester.

 

Aanvullende informatie (augustus 2015):

Een andere zoon, Sido, laat weten dat de Vivo-winkel (Verenigde In- en Verkoop Organisatie) in 1936 door de familie Van Eck is overgenomen van ene De Jong. 15 jaar later was de winkel verbouwd en werd deze heropend. Nog weer later kwamen er sigaretten-automaten te hangen aan weerskanten van de raampartij aan de Sportlaan. De heer Van Eck heeft de winkel gehad tot 1963. Later werd hij tot zijn pensionering verkoopleider in de supermarkt van V & D.

 

Op de hoek van de Sportlaan en Huizumerlaan was de Vivo-winkel van Foppe de Jong. Zijn klantenkring bestond uit voornamelijk protestanten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vivo-winkel van Van Eck, hoekje Buygerstraat-Sportlaan.

 

 

De kruidenierswinkel van Jansma op de hoek van de Verlengde Schrans en de De la Reijstraat, de tegenwoordige Jan de Baanstraat.
Het pand onderging later een gedaantewisseling.
Het pand kreeg een wat vierkanter uiterlijk.
In de jaren 70 werd het een zelfbedieningszaak.
Na opheffing trok Hoyte van der Wal in dit pand aan de Verlengde Schrans 34 met zijn Doe Het Zelf zaak. 'Werkelijk alles !', van verf tot ladders, van ijzerwaren tot hout.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kruidenierswinkel van Jansma voor de nieuwbouw.

 

(Foto: ingezonden door Dirk Swierstra).

 

 

 

 

Bakkerij Schuurmans aan de Wiardastraat 5 is er al een aantal jaren niet meer.
(Dit pand is in 1923 gebouwd door ene Postma, die er een kruidenierswinkel in had. Bakker Polstra breidde het pand uit met een bakkerij in 1926. Hierna kwamen er de bakkers Alkema, Kuipers en Plantinga, aldus een interview van Ineke Brandsma in Husma Herne Wijkjournaal augustus/september 1993).
In 1993 werd nog het 40 jarig jubileum gevierd.
Bakker Jacob Schuurmans kwam in 1953 vanuit Gaast naar Huizum. Men ging nog met brood langs de deur tot 1972.
Ongeveer in 1973 namen Hylke Schuurmans en echtgenote Sapie het bedrijf over van vader, die tot z'n 65 jaar in de bakkerij werkzaam bleef. Kleinzoon Jacob zal het bedrijf later voortzetten.
De winkel is in 1988 verhuisd naar de Verlengde Schrans 8 nadat in 1985 een vestiging aan het Willem Alexanderplein 13 was geopend.
De bakkerij bleef nog een tijdje in de Wiardastraat.
Er kwam in 1988 een gloednieuwe oven.
We herinneren ons nog de namen van de kinderen van de oude bakker Jacob Schuurmans.
Een dochter heette Ansje en een zoon heette Haaije.
Ansje stond vaak samen met haar moeder en zuster achter de toonbank te helpen.

Behalve brood en gebak, kon je bij bakker Schuurmans terecht voor Sinterklaas-snoep. Ook kochten we er zakjes zwart op wit of zakjes spul wat daar op leek in het roze.
Verder ijslollies van de Friesche Koe.

(de gegevens komen grotendeels uit een interview dat
Ineke van der Hoef met de bakker Hylke had voor het wijkjournaal

1980)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bakkerij Schuurmans, hoekje Wiardastraat-Jousmastrraat.

 

(Foto 1980: Sietse Nagel)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

'Ut sigarewinkeltsje' noemden we het winkeltje van Sietze de Groot op de hoek van de Eysingastraat en de Wiardastraat.
Wat begon als een smalle sigarenwinkel, of beter tabakswinkel, groeide langzaam uit tot snoepwinkel en tot kruidenierswinkel met tijdschriften.
De familie De Groot moest erom verhuizen naar de overkant van de Wiardastraat, want zij woonden eerst in hetzelfde pand naast de winkel.
We herinneren ons zoon Jan en dochter Jenny.
Voor de kinderen in de buurt was dit DE winkel, want je kon er allerlei snoep kopen, zoals 'zwart op wit', drop en ijs.

De meeste kruidenierswinkels waren inmiddels in Huizum verdwenen, waardoor De Groot steeds meer die rol overnam.
Op de foto zien we een mevrouw naar buiten komen.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het 'sigarewinkeltsje' dat op een bepaald moment het assortiment uitbreidde met snoep, ijs, tijdschriften en levensmiddelen.

 

In de deuropening zelf is iemand met een grijze jas te zien, die naar binnen gaat. Dit is Schelte Brandsma, die op Borniastraat 115 woonde.

Hij hield sierduiven (Strassers).
Links op de foto zien we een kaal stukje grond. Inderdaad de huizen,

die daar stonden, in de Wiardastraat, zijn gesloopt. Dit geldt ook voor de huizen in de Eysingastraat

 

Foto 1980: Sietse Nagel.