Terug op de kaart
Huzum
Huizum
Gemeente Leeuwarderadeel
Op 23 december 1943 is er een besluit genomen om Huizum
(hoofdplaats van de gemeente Leeuwarderadeel) bij Leeuwarden te voegen.
Siep Grijpstra heeft dit hele verhaal al eens op schrift gesteld.
Op 1 januari 1944 was de grenswijziging een feit. Een onwettelijke daad.

In Leeuwarden en Huizum kwamen veel gelijknamige straatnamen voor.
In Huizum werden daarom een aantal straatnamen veranderd.
Behalve de Raadhuisstraat. Het Raadhuisstraatje in Leeuwarden werd omgedoopt in Auckemastraatje.
Huizum-west kreeg namen van kunstschilders, Huizum-oost van grietmannen.

(Gegevens ontleend aan een artikel van Siep Grijpstra in Husma Herne Wijkjournaal - mei/juni 1991)
Huizumer Straatnamen