Terug op de kaart
Huzum
Huizum
Gemeente Leeuwarderadeel       Facebook-groep
       Huizum
Bijgewerkt op: 14-11-2022

 

Facebook Drachtsterweg

 

Huizumer Nieuwtjes

 

 

 

 

Husma Herne Wijkjournaal Huizum

 

Redactie: Sietse Nagel.

 

 

26-10-2021:  HUIZUM OP FILM


Op Youtube:  Huizum op Film


door Syds Wiersma.


PERSBERICHT         
Fries Film & Audio Archief


Première historische filmbeelden van dorp en wijken Huizum


Komende zondagmiddag 31 oktober presenteert het Fries Film & Audio Archief
Huizum op Film, een compilatie van historische film- en videobeelden uit het filmarchief. Deze première vindt plaats in eet- en wijkcafé De Basuin. De besloten première is voor genodigden. Huizum op Film is eveneens te zien op het Noordelijk Film Festival op  zaterdag 13 november om 12.30 uur. Vervolgens doorlopend in eetcafé De Basuin en op het YouTube-kanaal van het Fries Film & Audio Archief.

Na Leeuwarden op Film (2018) kwam bij enkele Huizumers en Leeuwarders het idee op om iets vergelijkbaars te maken voor Huizum dorp en de Leeuwarder wijken Huizum-Oost en – West. Van Huizum is beduidend minder historisch filmmateriaal beschikbaar dan van de stad Leeuwarden, maar het Fries Film & Audio Archief dook in zijn schatkamers en kwam tot de conclusie dat er een mooie selectie van aansprekende beelden mogelijk was.

De beelden zijn door diverse filmmakers geschoten. De oudste fragmenten dateren van eind jaren 30. Op het huidige MCL-terrein zien we veel sport en spel aan de Borniastraat. Een stukje oostelijker worden zwemlessen in het openluchtbad aan de Badweg gegeven. Bijzonder zijn ook de filmbeelden die begin jaren 50 in speeltuin Gerard Dou in de wijk Huizum-West zijn gemaakt. En natuurlijk legden diverse filmmakers de Huizumer watertoren vanuit diverse hoeken vast, Evenals de (Verlengde) Schrans, de Huizumerlaan, het Potmarge-gebied (met de Sint Johannes de Doperkerk, de tuinderijen en het voormalige veilingterrein), Huizum Dorp en de Hollanderwijk. Ook It Doarp Huzum, het Huzumer skûtsje, zien we langskomen.

Jurjen Enzing deed de montage van Huizum op Film en Sjoerd IJbema schreef met hulp van enkele Huizumers een Nederlandstalige voice-over bij de filmcompilatie. Alexander Burger sprak de voice-over in en oud-wijkbewoner en muzikant Sjoukje Visser componeerde muziek bij de beelden. Huizum op Film duurt 35 minuten. De productie is financieel mede mogelijk gemaakt door Wijkpanel Huizum-West.   


Datum:
31 oktober
Plaats:
Eetcafé De Basuin, Nieuwe Hollanderdijk 1, 8932 ES Leeuwarden
Tijd:
15.00 uur (inloop vanaf 14.30 uur)
Toegang:
beperkt, voor genodigden

Daarna is
Huizum op Film te zien:

Noordelijk Film Festival
- woensdag 10 november, 20.00 uur - online
- zaterdag 13 november, 12.30 uur - Slieker Film - Groene Zaal
Voor tickets:
https://noordelijkfilmfestival.nl

Vervolgens:
Doorlopend in Eetcafé De Basuin
YouTube: www.youtube.com/friesfilmarchief

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blusdienst Huizum-west in de Matthias van Pellicomstraat met op de achtergrond de later gesloopte watertoren.
 

Foto: Fries Film & Audio Archief met dank aan Syds Wiersma.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Droogzwemmen in het Huizumer Zwembad.
 

Foto: Fries Film & Audio Archief met dank aan Syds Wiersma.

 

05-09-2020:  Vrijwilliger Husma Herne Jelle Hoekema overleden


Op donderdag 3 september 2020 is wijkicoon Jelle Hoekema overleden.
Hij bereikte op 11 juli de leeftijd van 91 jaar.

De echte Huzumers kenden Jelle Hoekema waarschijnlijk allemaal en ook de nieuwe Huizumers in Huizum Dorp en Huizum-oost, want hij was tot het einde actief als penningmeester van het wijkbestuur en als vrijwilliger van wijkcentrum Husma Herne aan de Huizumerlaan, de laan waaraan hij lange tijd heeft gewoond in het voormalige gardeniershuis, waar nu de familie Bouma woont, maar waar zijn ouders groentezaak 'De Drie Mandjes' hadden. Later woonden zijn ouders met o.a. dochter Geartsje aan de Borniastraat naast 'Pliesie Bralts'.

Jelle Hoekema was groentehandelaar, was SRV-man en ook een tijdje conciërge op de achter zijn woning gelegen LEAO-school.

Enkele jaren terug overleed zijn oudste dochter Carla.

Wij wensen zijn vrouw Mieke en zijn beide dochters, Tineke en Marijke, hun partners en kinderen sterkte in deze periode van verlies.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 1 juni 2019 na de uitreiking van het boekje (Schat-)graven in Huizum op het kerkhof Jelle en Mieke in gesprek met hun vroegere buurman Arie van der Wal van Zalen Tivoli.

Foto: Sietse Nagel.

 

 

 

 

 

 

 

 

Jelle Hoekema als barkeeper in wijkcentrum Husma Herne tijdens het slot van het seizoen van Jeugd Damclub Huizum
op 16 april 2009. Zijn donkere haar was toen al aardig wit geworden.

Foto: S.A.N.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jelle Hoekema als barkeeper in wijkcentrum Husma Herne tijdens het slot van het seizoen van Jeugd Damclub Huizum
op 16 april 2009.

Foto: S.A.N.

05-09-2020:  Echtgenote 'Pliesie' Bralts overleden


Op 26 augustus 2020 overleed Sietske Bralts-de Vries, op 96 jarige leeftijd.
Zij was de echtgenote van Anne Bralts, ook wel Pliesie Bralts genoemd, omdat hij bij de politie werkte. Het verhaal gaat dat als er een knokpartij in Leeuwarden was, men hem er op af stuurde. Hij was ook voorzitter van voetbalclub FVC.

Mevrouw Bralts is geboren in Oosterzee, maar zolang als uw redacteur zich kan heugen heeft zij aan de Borniastraat (hoekje Feytsmastraat )gewoond, tot het einde aan toe.

Wij wensen de kinderen en kleinkinderen sterkte met dit verlies.

 

07-10-2019:  UITNODIGING

 

De Dorpskerk Huizum is het oudste monument (12e eeuw) in de stad Leeuwarden. In dit culturele podium worden van 26 oktober tot en met 16 november a.s. tal van evenementen rond het thema dood georganiseerd onder de overkoepelende titel Licht op de Dood.

Een hoogtepunt wordt de presentatie van het boek (SCHAT)GRAVEN IN HUIZUM over de dodenakker in dit voormalige dorp (136 blz., full color, € 9,00). Dat boek wordt op 26 oktober om 15:00 u. in de Dorpskerk gepresenteerd door de auteurs Peter de Haan en Leendert Plaisier. Het boek gaat over de historie van de begraafplaats en allerlei interessante funeraire aspecten. Het gaat daarnaast niet alleen in op graven van bekende Friezen maar bevat ook tal van ongewone verhalen over 'gewone' Leeuwarders. Dit laatste kom je in dit type boeken zelden tegen. Ook funerair expert Leon Bok voert op 26 oktober het woord terwijl singer-songwriter Bob Hiemstra voor een muzikale omlijsting zorgt. De locoburgemeester neemt het eerste exemplaar van het boek in ontvangst. Na de feestelijke presentatie tussen 15 en 16 uur is er een glaasje toe. 

 

Wie wil kan een uur eerder (dus om 14 uur) ook de opening meemaken van de expositie met werk van Guus Slauerhoff over de dood. Guus is een achterneef van de beroemde dichter. Cultuurwethouder Sjoerd Feitsma zal de prachtige expositie voor geopend verklaren. Beide evenementen zijn gratis te bezoeken.

 

Wij zijn er van overtuigd dat sowieso de boekpresentatie -los van het boek zelf-  juist ook voor uitvaartverzorgers heel interessant is om mee te maken. Attendeert u ook uw eventuele medewerkers hierop? Feel welcome!

 

Naast de boekpresentatie en de expositie (die tot en met 16 november op zaterdagmiddagen is te bezichtigen) omvat het project Licht op de Dood nog de volgende evenementen:

 Op 31 oktober en 7 november om 20:30 u. : Dierbare Herinneringen. Drie Leeuwarders delen met het publiek heel persoonlijke verhalen, poëzie en muziek over dood, rouw, het leven en vitaliteit. regisseur: Gooitsen Eenling. Entree: € 5,00.

 Op 2 en 9 november om 13:30 en 15:00 u.: Rondleidingen over kerkhof en begraafplaats aan de hand van het boek (Schat)Graven in Huizum

 Op 2 november om 19:30 u.: Allerzielen: een evenement met veel ingetogenheid, kaarsen en stilte.

 Op 14 november, om 20:00 u.: Orpheus in Huizum, een zeer afwisselende avond over de dood met medewerking van van Evert Duintjer Tebbens en Rieks Hoogenkamp (verhalen, poëzie en muziek.

Zie ook www.dorpskerkhuizum.nl.

 

Ik hoop u op 26 oktober te mogen verwelkomen.

 

Met vr. groet,

 

Peter de Haan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01-06-2019: Wandelboek 'Voetstappen door Huizum' gepresenteerd

 

In de Huizum-groep op Facebook zijn foto's te zien en het volgende verslagje te lezen.

Het wandelboekje 'Voetstappen door Huizum' is vandaag gepresenteerd in de Huizumer dorpskerk. Er waren vele belangstellenden, waaronder natuurlijk veel Huizumers en oud-Huizumers. Die pasten gelukkig wel in de kerk.
Voorzitter Peter de Haan van het Cultureel Podium Huizum leidde de middag in.
Hierna vertelde mede-auteur Leendert Plaisier enkele zaken uit het boek.
Piet Kok zong een lied over Huizum Dorp. Hij begeleidde zichzelf op gitaar.
Oud-uitbater van Tivoli, Arie van der Wal, werd geïnterviewd. Hij vertelde een aantal sappige verhalen, o.a. over de verenigingen en de vakbondsvergaderingen, die er in het verleden bijeenkwamen.
Een gedicht van Peter de Haan werd voorgelezen door mevrouw Bloem,
die daarmee de vrouwelijke inbreng waarborgde.
Kunstenaar Eddy Sikkema kreeg het woord. Hij zal binnenkort exposeren in de kerk.

Directeur Geert de Vries van het Historisch Centrum Leeuwarden vertelde iets over het werk van HCL.
Dit werd gevolgd door een lied van Melwin van Eldik over de Schrans,
in het Leeuwarders/Huzumers vertolkt door Piet Kok.
Het volgende punt op het programma betrof de uitreiking van het eerste exemplaar van het wandelboek aan de voorzitter van de wijkvereniging Huizum-Oost, Johan ter Haar.

Iedereen verliet vervolgens de kerk door de nooduitgang om buiten een drankje te drinken, het boek te kopen voor 7,50 euro en met elkaar te netwerken. Het was nog nooit zo gezellig op het kerkhof.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter de Haan heeft het eerste exemplaar van 'Voetstappen door Huizum' uitgereikt aan de voorzitter van wijkvereniging Huizum-oost Johan ter Haar.

 

 

 

 

]18-05-2019:    Huzum: Moai Toch ?

 

 

Tekst Peter de Haan  Huizumgroep op Facebook.

 

BERICHT VOOR ALLE (OUD-)HUIZUMERS: Manifestatie 'HUZUM: MOAI TOCH?' op 1 juni 14:00 u. in de Dorpskerk Huizum
Op zaterdag 1 juni 2019 is er om 14.00 uur in de Dorpskerk een bijeenkomst
over Huizum waarvoor alle Huizumers en oud-Huizumers welkom zijn.
De manifestatie heeft als titel: 'Huzum: moai toch?' en bestaat uit verhalen, muziek en poëzie over Huizum.
Aanleiding voor de manifestatie is de presentatie van het boek 'Voetstappen
door Huizum'. Dat boekje in de bekende reeks van het Historisch Centrum Leeuwarden (HCL) gaat over de historie van Huizum en voorziet o.a. in een rondwandeling van 2 uur door dit uniek stukje Leeuwarden met de Dorpskerk
als start- en eindpunt.
Op de bijeenkomst geven de redacteuren Peter de Haan en Leendert Plaisier
een toelichting op de historie van Huizum en het (rijk geïllustreerde) boek.
Zo geven ze o.a. voorbeelden van de merkwaardige rivaliteit die er vroeger vaak tussen ‘Leeuwarden’ en ‘Huizum’ was en die nu wel tot het verleden behoort.
De directeur van het HCL, Geart de Vries, zal een praatje houden en singer-songwriter Piet Kok brengt liedjes over Huizum ten gehore.
Verder wordt Arie van der Wal, jarenlang uitbater van zalencentrum ‘Tivoli’, geïnterviewd over zijn ervaringen met het sociale leven in Huizum. Het eerste exemplaar van het boek zal worden aangeboden aan Johan ter Haar, voorzitter van de wijkvereniging Huizum-Oost.
De publicatie bestrijkt het oude dorp Huizum van Dorpskerk tot en met de (Verlengde) Schrans en is naast 1 juni ook vanaf 15 juni op zaterdagmiddagen inde Dorpskerk te koop..

Na afloop kan men een feestelijk glaasje drinken en wordt een rondleiding in en om de kerk en langs een deel van de wandelroute verzorgd.

De toegang is gratis.

KOM OP TIJD, WANT ZEKER IN DIT GEVAL GELDT: 'VOL IS VOL'!!!!

18-05-2019: Jubileumboek 100 jarige Huizumer voetbalclub F.V.C.


Op 4 mei 1919 werd door een aantal Huizumer jongens voetbalclub F.V.C. opgericht. Of eigenlijk heette de club in het begin 'Vitesse', maar daar bestonden er meer van en daarom werd het Friesche Voetbal Club, afgekort F.V.C.

Tijdens dodenherdenking feestvieren kon niet en daarom werd er feestgevierd op zaterdag 11 mei in de accommodatie op sportcomplex Wiarda onder Huizum, nabij Goutum en Teerns.

Diverse vrijwilligers hebben zich ingezet om in de sporthal een fototentoonstelling te maken. Er werden foto's verzameld, foto's ingelijst, een doolhof van wandjes gemaakt en wat al niet meer. Geen nodeloze inspanningen. De foto's werden te koop aangeboden en dit leverde voor het goede doel een bedrag op van meer dan 5.000 euro.

Naast deze fototentoonstelling zag een prachtig uitgevoerd jubileumboek het licht, dat voor 24,95 euro kan worden aangeschaft.

De interviews in het boek zijn van Marcel Rijpstra en Meine Stegenga.
Het boek dat is samengesteld door Johan Algera, Wopke van der Molen, Jan Stelpstra, Harm Zwerver en Marcel Rijpstra, geeft een mooie inkijk in deze door een aantal families overeind gehouden club.

 

 

21-03-2019:  Bordjes Badwegsend, Abbingatuin en Badweg onthuld

 

Op woensdagmiddag 20 maart 2019 zijn bij het einde van de vroegere Badweg (Juffersreedje, Mellenserdijk) enkele aanduidingsbordjes onthuld, die de geschiedenis levend zullen houden van wat ooit was. Het laatste stukje Badweg en de resten van wat bij de tuin hoorde van Villa Aebingastate (afgebroken in 1968) en misschien wel van de Abbingastins (of state) worden nu aangeduid als 'Badwegsend' en 'Abbingatuin'.
Abbingastate, een soort slotje, heeft ergens in de 19e eeuw nog gestaan op het zuidelijke deel van waar nu het Drachtsterplein is. De fundamenten zitten daar nog steeds in de grond. Tussen Abbingastate en Feytsmastate, verderop in Aldlân Oost, waar nu een speeltuin is, was de terp Mellens. Vandaar ook dat één van de tunnels onder het Drachtsterplein Mellensertunnel heet.

De onthulling werd ingeluid door Johan Dalstra. Volgens een bericht in de krant verving hij Piet van der Wal, die er wegens ziekte niet bij kon zijn.
Dalstra stelde boeken samen over De Schrans en over De Verlengde Schrans/Badweg. Hij gaf uitleg over de situatie van de Badweg vroeger alvorens wethouder ruimtelijke ordening Hein de Haan bij dit oude stukje Huizum de Leeuwarder vlag  (!) van de bordjes trok. Daarbij sloopte hij ook nog iets, want er viel een metalen stangetje op het fietspad.
Er waren een aantal politici en oud-politici onder de aanwezigen en verder een aantal geïnteresseerden n de Huizumer historie. We noemen even uit het hoofd Klaas Zandberg (HCL), Gerk Koopmans (oud-Verzetsmuseum Friesland, oud-Natuurmuseum, oud-raadslid PvdA), Ab Timmermans (oud-PvdA, Hûs en Hiem),, Henk Deinum (sinds januari oud-wethouder), Tom Sandijck, Rients Faber, Peter de Haan (Cultureel Podium Dorpskerk Huizum), Ad Fahner en Jes Wassenaar (duo presentatoren Leeuwarden Toen) enz.
Ook de pers (Leeuwarder Courant,  Friesch Dagblad ....... ) waren van de partij.

Er volgde een voettocht naar het bordje bij het nieuwe bruggetje over de Aldlânsfeart dat verwijst naar de Abbingatuin. Tot slot was er een kleine bijeenkomst met koffie en oranjekoek in de ouder-ruimte van OBS De Weide aan de Raaigras.

Bij de Verlengde Schrans hangt een bordje met een toelichitng onder het straatnaambordje Badweg. De weg heette tot 1935 Juffersreedje en is daarna omgedoopt tot Badweg in verband met het Huizumer Zwembad, waar de weg naartoe leidde.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17-02-2019: Friesche Voetbal Club  (FVC)  100 jaar

Van Facebookgroep Och Heden Juh, Liwwadden een bijdrage van Huizumer Willem Huizinga:

 

FVC BESTAAT 100 JAAR

 

De bekende Huzumer voetbalclub vv FVC viert in mei dit jaar dus haar 100 jarig bestaan. Een eeuwfeest. Dat moet en zal gevierd worden. Er wordt o.a. gewerkt aan een mooie foto tentoonstelling.

 

Heeft u nog leuke foto´s of informatie over FVC mail dan even naar reunie@frieschevoetbalclub.nl

 

``Op 4 mei 1919 richten Piet de Vries, Piet van der Haak, Sip Algera, Harm van Brug, Bauke de Vries, Herke Meijer en Willem IJbema de voetbalvereniging Vitesse op. De jongens uit Huizum willen een eigen club. Ze voetballen twee vriendschappelijke wedstrijden onder de naam Vitesse. Aan het eind van 1919 worden ze uitgenodigd om deel te nemen aan de FVB. Alleen de naam moet gewijzigd worden: er speelt al een Vitesse in de FVB. Nog in hetzelfde jaar wordt de naam gewijzigd in FVC (Friesche Voetbal Club).``

Sinds het seizoen 1922/23 speelt FVC afwisselend in de Eerste klasse en Tweede klasse met uitzondering van negen seizoenen in de Hoofdklasse en negen seizoenen in de Derde klasse. Tegenwoordig speelt FVC in de 1e klasse zondag.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herke Meijer

medeoprichter F.V.C. in 1919.

 

Foto: archief Henk Zijlstra.

01-02-2019: Website Dorpskerk Huizum

 

De Huizumer Dorpskerk of de Dorpskerk Huizum is het oudste monument binnen de stadsgrenzen van Leeuwarden.

Sinds 2014 is de kerk eigendom van de Stichting Alde Fryske Tsjerken en worden er allerlei evenementen (concerten, lezingen, voorstellingen enz.) georganiseerd.

Hiernaast is de kerk met 180 zitplaatsen vanwege de warme, monumentale uitstraling een populaire locatie voor herdenkingen (uitvaarten), huwelijksvoltrekkingen en andere manifestaties, aldus de tekst op de website van het symbool van het oude dorp Huizum: de Dorpskerk Huizum > www.dorpskerkhuizum.nl .

 

Hierop is informatie te vinden over het culturele aanbod en de eventuele huur.

Er is ook veel informatie te vinden op de Facebookpagina >

www.facebook.com/dorpskerkhuizum


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dorpskerk Huizum, tegenwoordig cultureel podium.

 

Foto: aangeleverd door Peter de Haan.

20-06-2017: Brug Huizum Dorp afgesloten van 3 juli t/m 4 augustus 2017

 

De Gemeente Leeuwarden laat weten:

 

De Huizumerburg is aan groot onderhoud toe. Binnenkort wordt gestart met onderhoudswerkzaamheden aan de brug, onder andere aan de damwand en het brugdek. Daarnaast wordt de brugverlichting vernieuwd en aangepast.

De onderhoudswerkzaamheden vinden plaats van 3 juli t/m 4 augustus 2017.

In deze periode is de brug gestremd. Voetgangers en fietsers worden via een andere route omgeleid. De omleiding wordt met borden aangegeven.

De brug is in deze periode ook gestremd voor het vaarverkeer.

 

Heeft u vragen over de afsluiting, dan kunt u  contact opnemen met de gemeente Leeuwarden via het telefoonnummer 14 058.

 

20-06-2017: Kunstenaar Henk Krist 'Terug naar Huizum'

 

Tijdens de zomermaanden is de Dorpskerk op zaterdagmiddag van 13.30 tot 17.00 uur geopend voor een bezoek aan de kerk en een expositie.

 

Op 1 juli, om 13.30 uur, is de feestelijke opening van de Expositie:

 

"Terug naar Huizum" van beeldend kunstenaar: Henk Krist

 

U bent van harte uitgenodigd om deze opening bij te wonen!

Zie bijlage voor meer informatie.

 

De opening van de expositie is tevens de start van Tsjerkepaad 2016.


Met vriendelijke groet,

Alie Kooyman, secretaris

06 57569656

 

www.facebook.com/dorpskerkhuizum

 

25-05-2017: Zalen Tivoli dicht per 1 april 2017

                    - Damclub Huizum even in nood -

Zalen Tivoli is sinds 1 april gesloten. Eigenaar Arie van der Wal, inmiddels 70+, had de zaak al een paar jaar te koop staan en was nu in de gelegenheid het complex te verkopen aan een dansschool. Het pand blijft bestaan, maar intern zal het één en ander verbouwd worden.

Damclub Huizum bestaat dit jaar 85 jaar en heeft 70 jaren aaneen in Tivoli onderlinge competitie en teamwedstrijden tegen andere clubs gespeeld.
Tijdens het laatste toernooi eind maart in de toneelzaal werd Arie van der Wal en personeel in het zonnetje gezet. Andersom liet Van der Wal weten dat veel mensen dammers saai vinden, maar dat hij en zijn vrouw hen nog nooit saai hebben gevonden, doelende op de vele verschillende spelers, die in Tivoli hebben rondgelopen.

Gelukkig kon de club terecht in wijkgebouw Husma Herne, ook aan de Huizumerlaan. Hier werd het seizoen afgemaakt. Gezocht werd echter een locatie met een kantine apart van de speelzaal. Na enig zoeken werd deze gevonden in Goutum. Dorpshuis 'Ien en Mien' zal komend seizoen het nieuwe clubhome zijn van Damclub Huizum.

 

26-02-2017: Wijkjournaal Husma Herne online te bekijken

Sinds kort staat er een link op deze site naar het Husma Herne wijkjournaal.
Inmiddels staan er linken op naar de wijkjournaals van december 2016 en februari 2017.

Henk Zijlstra is verantwoordelijk voor de opmaak en de redactie.
Jelle Hoekema zorgt voor de acquisitie en de verspreiding.

 

Op www.huzum.nl is af en toe een verandering. Sinds de facebookgroep Huizum bestaat, is vooral daar veel te zien en te lezen over Huizum. Diverse leden van deze groep, waarvan iedereen lid kan worden, kunnen er hun berichtjes en reacties plaatsen. Vele herinneringen kunnen worden gedeeld.

 

9-05-2015: Aebingaschool te koop

 

Hallo inwoners van Huizum,

 

De Aebingaschool

 

De voormalige Aebingaschool aan de Huizumerlaan in Leeuwarden is een mooi pareltje; een stoer gebouw dat van verre al herkenbaar is als klassiek schoolgebouw.

De gemeente Leeuwarden wil het gebouw nieuw leven geven.

De school wordt gerenoveerd en ontwikkeld voor en door collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO). Ook jij kunt hier je droomwoning bouwen.

 

Laatste nieuws

Dinsdag 26 mei open dag! Op dinsdag 26 mei is er alle ruimte om de Aebingaschool van binnen en buiten te bekijken!

Tussen 17.00 en 20.00 uur bent u van harte welkom om een kijkje in de school te nemen en van de architecten te horen welke woonmogelijkheden er allemaal zijn. In de oude schoolgang hangen eerste impressies van de verschillende woonmogelijkheden.

U hoeft zich niet aan te melden voor deze open dag!

 

Met vriendelijke groet,

Pieter Bijker

 

http://www.aebingaschool.nl/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03-03-2015: Zuidelijke tunnel Drachtsterplein gedoopt in 'Abbingatunnel'

 

De zuidelijke tunnel van het Drachtsterplein is op maandag 2 maart 2015 gedoopt in Abbingatunnel. Dit ging gepaard met een hapje en een drankje. Deze west-oost-tunnel ligt ongeveer op de plek waar in een ver verleden de Abbingastins heeft gestaan.

 

Inmiddels hebben ook de andere drie tunnels hun naamplaatje gekregen.

De oostelijke tunnel heet nu Mellensertunnel (naar de terp Mellens ten oosten van het huidige Drachtsterplein), de noordelijke tunnel heet nu Huzumertunnel en de westelijke tunnel heet nu Tearnzertunnel (naar het dorpje Tearns).
Moet het eigenlijk niet Tearnsertunnel zijn, met een 's' ?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op maandag 2 maart 2015 kreeg één van de tunnels van het Drachtsterplein de naam 'Abbingatunnel'. De tunnel ligt ongeveer op de plek waar de voormalige Abbingastins heeft gestaan. De andere drie tunnels heten Mellenser Tunnel, Huzumer Tunnel en Teernzer Tunnel.
 

24-11-2014: Facebook-groep 'Huizum' geopend

 

Al een tijdje wordt het gastenboek bestookt door nepberichten, die het gastenboek vol doen lopen. Daarom is vanaf nu een Facebook-groep met de naam 'Huizum' ingesteld.

Maar eens kijken hoe dit loopt. De groep is te vinden via Facebook of door te klikken op het Facebook-logo bovenaan de pagina. Iedereen kan hier zijn foto, verhaal of vraag kwijt.

 

 

09-08-2014: Expositie in Dorpskerk Huizum

 

Tot 6 september 2014 kunnen belangstellenden op de zaterdagmiddag vrij de Huizumer Dorpskerk inlopen om een aantal verzamelde schilderijen en foto's te bekijken van de dorpskerk. De expositie,bestaande uit zo'n 20 afbeeldingen, heet 'Dorpskerk in de stad'.  Er hangt werk van o.a. Tjeerd Landman, Bouke van der Sloot, Feenstra, Sikma ....

Een aanleiding om ook de dorpskerk eens van binnen te bekijken.

 

 

 

 

03-06-2014: Nieuw site voor skûtsje It Doarp Huzum

 

Het nieuwe Huizumer Skûtsje 'It Doarp Huzum' zeilt goed. De eerste successen zijn geboekt met de oude 'Sûn en Wol'. Vorig jaar een overwinning in Langweer en dit jaar een overwinning tijdens Lemmer Ahoy. Het schip is een Buitenstvallaatster en

is gebouwd op de werf van Van der Werff te Drachten (Oebele van der Werff).

Er wordt gevaren met een overbodig zeil van de Sneeker pan.

Bij de introductie van het nieuwe skûtsje is ook een nieuw logo ingevoerd.

 

Op 21 juli 2013 werd Auktje Tichelaar benoemd tot erelid van de Stichting Vriendenclub It Huzumer Skûtsje. In 1968 was Zweitse van der Wal hiervan de medeoprichter. In 1988 nam hij afscheid en hij werd toen opgevolgd door dochter Auktje, die haar werk als secretaris 25 jaar heeft gedaan. Zij had haar afscheid eerder al aangekondigd en ontving daarom de gouden speld..

Haar opvolger is Gerard Zandkuil uit Heerenveen.

 

Tijdens de vergadering in Zalen Tivoli op 3 april 2014 nam Arie van der Wal afscheid als voorzitter. Hij ontving als waardering voor zijn tomeloze inzet een zilveren skûtsje. Opvolger Marten Harder benoemde hem tevens tot erevoorzitter en overhandigde hem de gouden speld.

 

Dit nieuws is te lezen op www.itdoarphuzum.nl .

 

 

 

 

 

 

               

                Nieuwe logo.                         Zeilteken.

07-04-2014: Informatiebord bij Drachtsterplein begin maart vernield

 

Een dik half jaar heeft het informatiebord in de zuidoosthoek van het Drachtsterplein met informatie over o.a. Abbingastate en de terp Mellens het uitgehouden.

Op 2 maart hebben vandalen de doorzichtige plaat aan gruzelementen geslagen. Inmiddels is het hele blad verwijderd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het vernielde informatiepaneel, dat inmiddels is verwijderd.  (Inmiddels is er een nieuwe plaat aangebracht)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informatie bij het 'nieuwe' Drachtsterplein.
Op de achtergrond de nieuwe tunnels en de woontoren aan De Malus. De foto is genomen richting het oude Huizum. Tussen de bomen bevindt zich ergens de toren van de Huizumer Dorpskerk.

     Foto: S.A. Nagel.

 

25-07-2013: It Doarp Huzum eerste op Langweerder Wielen

 

Het skûtsjesilen heeft dit jaar de wind niet mee. De wedstrijd op de Hooidammen bij de Veenhoop werd wegens te weinig wind afgelast. Ook de wedstrijd op het Snekermeer bijde pier van Terherne kon geen doorgang vinden. Tijdens de eerste wedstrijd bij Grou, op het Pikmeer en de Wijde Ee, eindigde het nieuwe 'It Doarp Huzum' met Loadewyk Hidzerszoon Meeter als schipper jammergenoeg weer als laatste. It Doarp Grou won de thuiswedstrijd. In Earnewâld, de derde wedstrijd, ging het al beter met de achtste plaats.

Vandaag kon de vlag (denkbeeldig) op de kerktoren in Huizum, want vanaf de startlijn op de Langweerder Wielen, kregen de laagliggende Huizumers als eerste een vlaagje in het zeil en kwam met een voorsprong om de eerste ton (rondingsboei). De wind leek niet verder te komen dan kracht 2. Na het voordewindse rak draaide de wind enigszins bij de derde onderwindse ton, die ineens een bovenwindse ton leek te worden. Op Omrop Fryslân live TV was het dankzij de hoogwerkcamera prachtig te volgen. Alle skûtsjes leken op elkaar te drijven en ook het Huzumer Skûtsje leek een emmer onder het schip te hebben hangen. Vanwege het weer kwam het start- en finishschip 'De Zeven Wolden' al na anderhalve route in actie door de finishlijn in het water te leggen. Onze favoriet bleek zich goed te kunnen handhaven met zacht weer, hoewel het Jouster skûtsje gevaarlijk dichtbij kwam. Dankzij een vleugje wind kon 'It Doarp Huzum' nog iets omhoog knijpen en zo de Jousters achter zich houden. Gezien de tweets op het scherm van de Omrop, werd deze overwinning de Huizumers zeer gegund, zelfs door fans van het Leeuwarder skûtsje, de 'Ulbe Zwaga'.

 

Het nieuwe Huizumer skûtsje, dat weer gewoon onder de naam 'It Doarp Huzum' in de vaart is, heeft net als vorig jaar weer een Loadewyk Meeter aan het roer. Zijn pake won het Skûtsjesilen in de jaren 1970 en 1971 met het vorige schip, maar doordat alle andere stichtingen, commissies en eigenaren hun schepen vervingen door snellere exemplaren, kwam het Huzumer skûtsje de laatste jaren steevast als nummer 14, als laatste aan. Eildert Lodewijkszoon Meeter werd in de negentig nog een paar dagkampioenschappen, maar zijn zoon Loadewyk, die 11 jaar aan het helmhout stond, lukte dit nooit. In januari 2009 werd Loadewyk Eildertszoon Meeter opgevolgd door Eildert Klaaszoon Meeter. Zonder succes.

Eildert kon niet meer tijd in het skûtsje steken en gaf in 2012 het roer over aan Loadewyk Hidzerszoon Meeter. Eildert, Klaas en Hidzer zijn allemaal zonen van de oude Loadewyk Meeter. Ook Jappy, de jongste zoon, hoort nog in dit rijtje. De naam Loadewyk komt in alle takken voor en daarom is het mooi dat het zeilteken nooit is veranderd.

 

Voorzitter Arie van der Wal neemt afscheid.

In de jaren zeventig hield Tjitze Kramer van het Huizumer Zalen Tivoli zich nogal bezig met het skûtsje. Een aantal jaren terug werd zijn bijna directe opvolger in het Zalencentrum Arie van der Wal voorzitter van stichting 'It Huzumer Skûtsje'.

Nu in 2013 neemt de 70-jarige Van der Wal afscheid als voorzitter.

Ooit (van 1975 tot 1982) voer hij mee als bemanningslid, maar zijn heup, waarin een chronische ontsteking zit, laat dit al jaren niet meer toe. Ook wordt afscheid genomen van secretaris Auktje Tichelaar (48 jaar). Zij was 25 jaar bestuurslid en ontving het erelidmaatschap.

Het is mooi te lezen in de Leeuwarder Courant van 22 juli 2013 dat Ate Dijkstra (81 jaar), die de twee kampioenschappen in de jaren 1970 en 1971 nog meemaakte als bemanningslid, nog steeds actief is als wimpelverkoper. Het is een bron van inkomsten voor het skûtsje, dat steeds meer sponsors slachtoffer ziet worden van de crisis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De oude Loadewyk Meeter zou goedkeurend hebben geknikt, als hij de overwinning van kleinzoon Loadewyk Hzn. op de Langweerder Wielen had aanschouwd. Zelf kon hij met kleine vlaagjes ook aardig uit de voeten in zijn tijd.

25-07-2013: Ontwikkelingen bij het Huzumer skûtsje in het afgelopen jaar

 

(van de site van It Huzumer Skûtsje)

 

'... In de herfst van vorig jaar werd bekend dat schipper Jappie Meeter van het Ljouwerter Skûtsje stopte als schipper. Zijn opvolger werd rond de jaarwisseling bekend gemaakt. Het is Siete Meeter, broer van Pieter Meeter, schipper op Bolsward. Een achterneef van onze schipper Lodewijk Meeter. Siete zou eigenlijk over 2 jaar zijn broer op Bolsward opvolgen. Hij is eigenaar van het skûtsje, de

“Sun en Wol”, een skutsje gebouwd in 1925 bij van der Werf in Drachten.

Een zogenaamde Buitenverlaatster. De afgelopen jaar voer Siete met dit schip in de grote “A” klasse van de IFKS en eindigde uiteindelijk als 7e in het eindklassement.

“De Sun en Wol” is door Siete geheel volgens de voorschriften en specificaties van de SKS ingericht en uitgerust. Hij wilde het schip inzetten in de SKS wedstrijdreeks zodra hij schipper op Bolsward zou worden. Hij is nu echter schipper op de “Rienk Ulbesz” geworden en de eigenaarsstichting van dit skûtsje wilde deze niet vervangen door de “Sun en Wol”. Hierdoor zou het schip voor de wal komen te liggen.

Direct na de jaarwisseling is er een overleg tot stand gekomen tussen de St. Vriendenclub It Huzumer Skûtsje en Siete en Sytske Meeter. Het resultaat hiervan is dat Huzum nu eigenaar is geworden van de “Sun en Wol” . 'It Doarp Huzum', ons eigen skûtsje, hebben we gelukkig kunnen verkopen. Echter een mogelijk kampioensschip is een keer zo duur als een schip die, in ieder geval, binnen de SKS veroordeeld is tot een van de laatste plaatsen. Dus komen we helaas een fors bedrag te kort.

De “Sun en Wol” wordt nu “It Doarp Huzum” en gaat dit jaar mee doen in de SKS wedstrijdenreeks en ‘It Doarp Huzum” wordt “Sinnekening” en gaat meezeilen in de “C” klasse van de IFKS met schipperJan Sipke van der Veen.

We hebben nu dus een schip wat, volgens de kenners, zeker mee kan doen tijdens de wedstrijden en die ook bij de eersten kan finishen. Het schip is eind 2010 begin 2011 geheel gerenoveerd, het vlak is vervangen en het casco is geheel gestraald en door de Friesche Olie & Verfhandel geheel voorzien van een duurzaam verfsysteem. Dus zal het onderhoud van het schip de komende jaren beperkt kunnen blijven. Nu nog het financiële probleem oplossen.

De koopovereenkomst geeft ons de tijd om in drie jaar het bedrag, € 65.000, wat we te kort komen, bijeen te brengen ....'

 

'..... Nieuw skûtsje voor Huzum!

‘Sûn en wol’ wordt Huzumer skûtsje

Het Huzumer SKS-skûtsje ‘It Doarp Huzum’ wordt komend seizoen vervangen. De Stichting Vriendenclub It Huzumer Skûtsje heeft daartoe van Siete Eilderts Meeter het skûtsje ‘Sûn en Wol’ overgenomen. Daarmee hoopt de bemanning onder aanvoering van schipper Lodewijk Hidzers Meeter minstens door te dringen tot de middenmoot van de SKS.
Het huidige Huzumer skûtsje ‘It Doarp Huzum’ wordt overgenomen door Jan van der Veen en Cor van der Zee. Jan van der Veen zal het door de IFKS laten keuren om er in de C-klasse mee uit te komen. De nieuwe naam wordt ‘De Sinnekening’, een verwijzing naar de bijnaam van een vorige schipper Lodewijk de Veertiende. Hij kreeg deze omdat dit Huzumer skûtsje vaak als veertiende en laatste eindigde.

In de deal is er rekening mee gehouden dat masten en tuigages worden geruild. Huizum houdt dus zijn eigen zeil en fok.
De ‘Sûn en Wol’ is in 1925 in opdracht van S. de Jong uit Midlum gebouwd op de werf Buitenstvallaat in Drachten. Het schip, geregistreerd onder nummer L 1650 N, zeilt mee in de A-klasse groot van de IFKS. Het kwam vrij omdat de schipper Siete Meeter is benoemd als schipper op het Ljouwerter Skûtsje. De ‘Sûn en Wol’ eindigde in 2012 als zesde in het eindklassement ....'

 

 

27-06-2012: Art Nouveau-pand Schrans afgebrand


In de nacht van maandag 25 en dinsdag 26 juni 2012 is een beeldbepalend pand aan de Schrans afgebrand. De stijl van het pand was Art Nouveau. Rijwielfabrikant Argelo liet het pand bouwen in 1902-1903 naar ontwerp van architect Nicolaas Adema. Hij verkocht er het eigen merk SMA. Boven in de gevel zijn voor de sier wielen aangebracht.
Na de rijwielhandelaar hebben nog een lunchroom, handwerkwinkel, een bakker, Luxen Sport en Video Thuis in het pand gezeten. De laatste tijdd bood het pand onderdag aan een snackbar/lunchroom en nog enkele andere winkeltjes, o.a. op kledinggebied. In de lunchroom van de jaren 30 zijn ooit Damclub Huizum (1932) en voetbalclub Blauw Wit (1934) opgericht. De naastgelegen panden van uitzendbureau Tempo Team en van een computertrainingscentrum hebben door de brand schade opgelopen. De Leeuwarder Courant kopte op dinsdag dat het pand zou worden gesloopt, maar op woensdag was op Omrop Fryslân te horen dat historische vereniging Aed Levwerd zich sterk maakt om de gevel van het karakteristieke pand te behouden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oprichtingspand Damclub Huizum (1932) en voetbalclub
 Blauw Wit '34 afgebrand in de nacht van maandag 25 juni en dinsdag 26 juni 2012.

04-11-2011: Boek Verlengde Schrans en Badweg uit


Op zondag 30 oktober 2011 is het boek 'de Verlengde Schrans & de Badweg' van Johan Dalstra gepresenteerd in een te kleine zaal in het gebouw van het Historisch Centrum Leeuwarden. Er was veel belangstelling voor de presentatie, waarbij een powerpointvoorstelling door de samensteller werd gegeven. Diverse belangstellenden, onder wie ondergetekende en Huizum-kenner Syb Grijpstra, mochten niet meer naar binnen, vanwege brandweervoorschriften. Maar op de gang was nog wel plaats. O.a. PAL/Groen Links-politicus Piet van der Wal en George Schweigman van de kledingzaak en de elfstedenvereniging toonden hun belangselling. Het boek, rijkelijk gevuld met zwart/wit-foto's, teksten en bewonerslijsten, was deze dag te koop voor 15 euro.
De Verlengde Schrans, de Badweg, het Huizumer Zwembad en de Huizumer IJsbaan komen aan de orde.
Het boek is inmiddels verkrijgbaar bij o.a. Friese Schrijfkamer, het HCL en bij de samensteller zelf (naar wij aannemen). Zolang de voorraad (1000 stuks) strekt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Dalstra geeft na een boek over De Schrans in 2011 een boek uit over de Verlengde Schrans en de Badweg

26-07-2011: Boek over Verlengde Schrans en Badweg

Johan Dalstra heeft na zijn boek over de Schrans een nieuw boek geschreven. Nu komen de Verlengde Schrans, de Badweg, Abbingastate en de Huzumer Stroopfabriek aan bod. Op 13 juli heeft hij het laatste hoofdstuk afgerond en hij is nu samen met de drukker bezig het boek verder in te richten met foto's en andere illustraties, zoals kaarten.
De presentatie is op zondag 30 oktober in het Historisch Centrum Leeuwarden aan de Groeneweg. Aanvang 14.00 uur. Dalstra deinst er niet voor terug het dan te koop zijnde boek naar wens van een krabbel te voorzien. 'Het wordt een prachtig kijk- en leesboek met vele herinneringen voor Huzumers en Liwwadders die van geschiedenis houden', schrijft hij op zijn site.

 

26-07-2011: Kapel Pniël van hervormden naar Pinkstergemeente

Kapel Pniël van de protestantse wijkgemeente Huizum-west sluit per 1 september 2011. Op 28 augustus 2011 houdt de gemeente een dankdienst. Sinds 1925 is de Kapel in eigendom van de rechtzinnig hervormden. Per 1 oktober verhuurt de vereniging de kerk aan de Pinkstergemeente Elim, die de diensten nu nog in de Kurioskerk houdt.
Sinds 2009 is de gemeente gesplitst in een diaconaal-liturgisch profiel (Huizum-oost). Er wordt gekerkt in de Oase in Aldlân. Huizum-west met een confesioneel-evangelisch karakter kerkt in de Kurioskerk.

 

15-08-2010: Noorder Fit Run 2010

(door Janna Baarda)

De Stichting Vrienden van het MCL en Atletiekvereniging Lionitas organiseren voor de dertiende keer gezamenlijk de Noorder Fit Run.
De Run wordt gehouden op zaterdag 9 oktober 2010.
Deze activiteit heeft gevolgen voor de bereikbaarheid van en in uw wijk. Uiteraard probeert de organisatie de overlast zoveel mogelijk te beperken, toch kan het evenement voor u misschien toch ongemak meebrengen.
De organisatie vraagt uw begrip en medewerking om het evenement succesvol te laten verlopen.

Start & finish
De start en finish vinden plaats in de Jansoniusstraat ter hoogte van Abbingahiem. Er kunnen rondes van 2,5 / 5 / 7,5 of 10 km gelopen worden. Eén ronde is 2,5 km. Er kunnen maximaal vier rondes worden gelopen.
De NoorderFitRun start in de Jansoniusstraat en gaat via de Huizumerlaan door het Abbingapark op naar de finish in de Jansoniusstraat.
De Kidsrun t/m 12 jaar heeft een afstand van 2,5 km. Voor de eerste drie jongens en meisjes is er een beker. Als herinnering zijn er medailles.

Wanneer en waar? Zaterdag 9 oktober 2010
Start en finish: Zorgcentrum Abbingahiem, Jansoniusstraat 2, Leeuwarden (nabij het MCL)
Start: 14:00 uur
Start Kidsrun: 14:05 uur
Inschrijven: vanaf 11:00 uur in Zorgcentrum Abbingahiem
Deelnamekosten: € 2,50 (tot 15 jaar) € 5,- (15 jaar en ouder)

Doel
De opbrengst van de Noorder Fit Run wordt dit jaar besteed aan de kinderafdeling van het Medisch Centrum Leeuwarden, voor de aanschaf van nieuwe televisies.

De Noorder Fit Run is een initiatief van Stichting Vrienden van het MCL en atletiekvereniging Lionitas.

 

23-07-2009: Oud-nieuws 2009

- LC 10-1-2009: Het bestuur en de vrijwilligers van de Stichting Kerstdorp Wielenpôlle trekken boos en teleurgesteld de stekker uit het succesvolle initiatief, waarbij geld werd ingezameld voor MS-patiënten. Vooral verdachtmakingen op liwadders.nl hebben tot het besluit geleid, aldus voorzitter Rinus Pel. Aan de Stichting MS Anders is 30.500 euro overhandigd, 10.000 meer dan een jaar eerder.
- LC 12-1-2009: Langzamerhand vervangen bewoners van de Leeuwarder wijk Aldlân hun schuttingen door groene afscheidingen. Zeker twaalf gezinnen hebben inmiddels gebruik gemaakt van de subsidieregeling van het wijkpanel en de gemeente. Wie een hoveniersbedrijf inschakeld ontvang 350 euro. Zelfdoen levert 100 euro op.
- LC 13-1-2009: De plannen voor een nieuwe fiets- en voetgangerstunnel onder het Oostergoplein zijn goed ontvangen in de raadscommissie stadsontwikkeling.
- LC 22-1-2009: De gemeenteraad van Leeuwarden is accoord gegaan met de fiets- en voetgangerstunnel onder het Oostergoplein. PAL/Groen Links had liever de omstreden, maar goedkopere fietsbrug gehad.
- LC 23-1-2009: Op de plek waar voorheen Mavo Nijlân stond staat nu een nieuw gebouw. De oude naam Piter Jelles Nijlân werd ten grave gedragen. Als nieuwe naam klinkt voortaan: Piter Jelles YnSicht.
- LC 14-1-2009: De Michaëlschool (Vrije School) aan de Nieuwe Schrans in Huizum-west is in beeld bij de Leeuwarder woongroep Top-50. De Vrije School gaat naar een nieuw gebouw aan de Hercules Segherstraat. De Vereniging Groepsgewijs Wonen Friesland onderzoekt in opdracht van de woongroep of het pand, één van de oudste schoolgebouwen van de stad, geschikt is.
- LC 20-1-2009: De kerkgebouwen Oase aan de Weideflora en Pniël aan de Carel Fabritiusstraat gaan definitief dicht. De algemene kerkenraad van de Protestantse Gemeente Leeuwarden-Huizum heeft dat gisteravond besloten. De huidige vier wijken wordt omgevormd tot twee wijken, die van de Kurioskerk en de te verbouwen Dorpskerk.
- LC 23-2-2009: Om drie uur 's nachts brak er brand uit op de 1e etage van het jongerenhuis (voormalige Tjallingahiem) aan de Huizumerlaan. Omdat er 22 mensen in het pand wonen, brak de brandweer, politie en ambulance met groot materieel uit. Ook de traumahelicopter was gewaarschuwd. Er waren 17 bewoners thuis. Eentje liep rookvergiftiging op. Hij liep een hoofdwond op toen hij bij het verlaten van het pand een dakpan op zijn hoofd kreeg. De overige 16 werden opgevangen in verzorgingshuis Abbingahiem. De volgende dag zijn ze op survival naar Elsloo gegaan. De oorzaak van de brand was kortsluiting.
- LC 28-1-2009: Het Drachtsterplein (zo genoemd omdat men van hieruit richting Drachten kan rijden) krijgt een ander aanzien. Het filmpje van de nieuwe situatie, waarin ook het aquaduct onder het Van Harinxmakanaal is opgenomen, staat op internet. Het Drachtsterplein wordt weer een normale kruising, behalve dan dat de fietspaden door tunnels worden geleid. Bij Zuiderburen komt een fietsbrug. De plannen kosten ongeveer 90 miljoen euro.
- LC 13-2-2009: De transportorganisaties EVO, Transport en Logistiek Nederland (TLN), de Kamer van Koophandel en Verenigd Bedrijfsleven Leeuwarden willen een ongelijkvloerse kruising op de plek van het huidige Drachtsterplein.
- LC 17-3-2009: De sloop van de voormalige Bakkersvakschool in de wijk Nijlân is in gang gezet. Het gebouw stamt uit 1967 en was in gebruik bij scholengemeenschap Piter Jelles. De bakkersattributen zijn eerder geveild door oud-leerling en tv-kok Reitse Spanninga.
- 24-4-2009: Geertje Schumacher-Vergonet van 'It Huzumer Toaniel' overleden. Zij werd geboren op 5 mei 1936 te Huizum. Meer dan een halve eeuw heeft zij zich ingezet voor de toneelvereniging. Ze was lid vanaf 1953, jarenlang bestuurslid, erelid sinds 2007 en lid in de orde van Oranje Nassau sinds 28 april 2006.
- LC 6-5-2009: Kaatsclub Onderling Genoegen Huizum dreigt te moeten verhuizen naar een stuk braakliggend terrein langs het spoor achter op het sportpark Nijlân. Op dit moment heeft men het veld nog bij de ingang van het sportpark, dicht bij de bewoonde wereld. De gemeente Leeuwarden heeft plannen om op het huidige terrein uitbreiding van het Gomarus College en mogelijk nog een school te bouwen. Voor de kaatsclub hoeft een verhuizing niet, want ze hebben nu een prima grasveld. Een reden zou zijn dat het sportpark overdag nogal stil is. Met scholieren in de buurt is het levendiger. Bovendien zouden de scholen meteen gebruik kunnen maken van de sportvoorzieningen.
- LC 30-5-2009: Huizum-oost krijgt nieuwe speeltoestellen. De Stichting Wijkorganisatie Huzum heeft bijna 50.000 euro gedoneerd om ze te kunnen kopen. De gemeente geeft nog eens 7.000 euro. De gemeente wil niet meer speelveldjes her en der in de wijk. De toestellen komen achter het wijkgebouw Husma Herne, waar een pleintje is gemaakt.
- LC 3-6-2009: De leden van de Protestantse Gemeente te Leeuwarden-Huizum zijn zondag voor het eerst als twee wijkgemeenten samengekomen in de Dorpskerk en de Kurioskerk. Kapel Pniël en de Oase bleven dicht. Het profiel van Huizum-oost is 'open-bijbels', terwijl Huizum-west het profiel 'rechtzinnig' (evangelisch confessioneel) heeft meegekregen.
- LC 5-6-2009: De Huizumer Begraafplaats heeft een 'funerair infopunt' gekregen. Dit is een informatiezuil waarmee de route gepland kan worden naar één van de 3600 graven. Wethouder Marco Florijn nam het apparaat in gebruik door de naam van Karst Leemburg, de winnaar van de Elfstedentocht van 1929, in te toetsen. Binnen 30 seconden ontvangt de gebruiker een printje van de route.
- LC 6-6-2009: De christelijke Prins Johan Willem Friso-school vierde het 100-jarig bestaan. Op dit moment zijn er 281 leerlingen. De reünie ging niet door wegens te weinig aanmeldingen.
- LC 8-6-2009: Tijdens een skûtsje-zeildagje met gasten uit het bedrijfsleven is het Huzumer skûtsje 'It Doarp Huzum' omgeslagen.
Gedeputeerde Sjoerd Galema (CDA) : 'Ik wie letterlik oant de sek ta wiet'.

 

22-07-2009: Oud-nieuws 2008

- LC 21-1-2008: Na bijna 52 jaar heeft de familie Klaver het bedrijf aan de Tijnjedijk overgedaan aan Martin Roobaard. Vader Klaver begon in 1956 een koudegrond kwekerij aan de Tijnjedijk. Hij teelde groenten. Zoon Nico deed creatieve dingen met bloemen. Na in diverse bloemenzaken te hebben gewerkt, kreeg hij zijn eigen zaak aan de Tijnjedijk. Ook de broers Germ, Johan en Peter werkten mee. In de jaren 90 begonnen Johan en Nico een Intratuin te openen. Germ ging door met hydrocultuur. Door woningen af te laten breken werd parkeergelegenheid geschapen. Toen de fabriek van kachelfabrikant Faber Haarden werd gesloopt, ontstond er ook hier parkeergelegenheid. De broers gaan in hun vrije tijd bezig met de bouw van Larken. Een lark is een oud-type zeilbootje.
- LC 18-2-2008: Er komt een onderzoek naar de wenselijkheid van een blauwe zone in Huizum-oost, het gebied tussen Huizumerlaan en Borniastraat. De overlast van parkeerders (medewerkers en bezoekers van het MCL) neemt toe.
- LC 19-2-2008: De verhuizing van FVC van De Hemrik naar Wiarda bij Goutum gaat steeds meer geld kosten. De gemeenteraad gaat akkoord met een extra bijdrage van 97.000 euro.
- LC 12-3-2008: Een ruime meerderheid van de bewoners is voor een blauwe zone in Huizum-oost.
- LC 7-4-2008: FVC is een dag eerder na een 1-0 overwinning op Trynwâlden onder leiding van trainer Bert Hollander kampioen geworden van de 2e klas.
- LC 21-4-2008: It Huzumer Toaniel heeft de eerste prijs gewonnen in de klasse 'by útstek' fan de toanielkriich fan de Stichting Amateurtoaniel Fryslân.
- LC 00-4-2008: Wijk- en Speeltuinvereniging 'Gerard Dou / Huizum-west' bestaat op 10 april 75 jaar.
- LC 28 april 2008: Vriendenclub 'It Huzumer Skûtsje', niet te verwarren met het skûtsje 'It Doarp Huzum', bestaat veertig jaar. Dit werd gevierd in Zalen Tivoli. Wethouder Florijn vergat te komen.
- LC 25-6-2008: De 88-jarige Lammert Meijer verrichte als oudste lid van FVC samen met de 6-jarige Rennert Volkers de openingshandeling van de verhuizing van de club van De Hemrik naar sportcomplex Wiarda. Voor de vierde keer maakte Meijer de bouw van een nieuw clubhuis mee.
- LC 28-7-2008: Lodewijk Meeter (Eldertz.), 46 jaar, stopt als schipper van skûtsje 'It Doarp Huzum'. Als voornaamste reden noemt hij de tegenvallende resultaten, die hij behaalde in de afgelopen 11 jaar dat hij schipper is. In 1997 volgde hij zijn vader Eildert op aan het helmhout van het Huizumer skûtsje. Zes keer eindigde hij als 14e van de vloot, wat hem de bijnaam Lodewijk de 14e opleverde. Volgens de statuten wordt zijn opvolger een nazaat van de in 2007 overleden Lodewijk Meeter.
- LC 15 -9-2008: Na het gebouw van Mavo Nijlân aan de Prinsessenweg in de wijk Nijlân verdwijnen ook de gebouwen van de Bakkersvakschool en de LTS (PiterJelles).
- LC 9-10-2008: De plannen van een aquaduct in plaats van de Drachtsterbrug en de overige aanpassingen zijn goed gevallen bij de bewoners van de wijk Aldlân. De bouw zal eind 2010 begin 2011 van start gaan. De kosten bedragen tussen de 75 en 90 miljoen euro.
- LC 27-10-2008: Naakte man (25 jaar) aangehouden in Abbingapark
- LC 8-11-2008: Op het Noordelijk Film Festival in de Harmonie werd de documentaire 'Domwei gelokkich yn de Wielenpôlle' over de gelijknamige wijk vertoond.
- LC 19-11-2008: De belangstelling voor het op vrijdag 14 november in de Huizumer Dorpskerk gepresenteerde 'Huizumer lepeltje' is groter dan verwacht. Alle 400 lepeltjes zijn uitverkocht. Veel meer mensen dan gedacht blijken een band te hebben met Huizum-Dorp.
- LC 1-12-2008: Twee van de vier protestantse kergebouwen in Huizum staan op de nominatie om gesloten te worden. Dit zijn de gebouwen: De Oase aan de Weideflora en de Pniëlkapel aan de Carel Fabritiusstraat.
- LC 4-12-2008: De wijk Wielenpôlle doopt zich om in kerstdorp. Burgemeester Ferd Crone opende e.e.a. gisteren.
- LC 17-12-2008: Drachtsterweg tussen Zuiderburen en Drachtsterplein in de toekomst verdiept aangelegd. De weg zal onder de kruising bij Zuiderburen doorlopen en gaat over in het aan te leggen aquaduct onder het Van Harinxmakanaal door.

 

21-07-2009: Oud-nieuws 2007

- LC 2-1-2007: De verhuizing van FVC naar sportcomplex Wiarda aan de Drachtsterweg bij Goutum is onzeker. Vier jaar onderhandelen lijken voor niets zijn geweest, aldus voorzitter Douwe Zondervan. Blauw Wit '34 zou teveel groeien op de locatie, waar FVC ook zou komen te spelen.
- LC 3-1-2007: Voetbalclub FVC wil snel bouwen op het Wiardacomplex.
De gemeente stelt dat er niet meer geld bij kan.
- LC 9-1-2007: In 1983 vierde de Aebingaschool het eeuwfeest. De activiteitencommissie bestond toen uit o.a. de onderwijzers Jacques Tichelaar (de latere rechter hand van PvdA-leider Wouter Bos), Freerk Smink (later acteur), Jan Arendsz (later acteur).
- LC 6-2-2007: In de Carel van Manderstraat hebben buren een 21-jarige brandstichter overmeesterd. Op de hoek van de Elias Vonckstraat was door hem een afvalbak in de brand gestoken. De bewoners bleven op de man zitten totdat de politie was gearriveerd.
- LC 28-2-2007: Het bestemmingsplan voor Huizum-oost wordt gewijzigd om te komen tot de bouw van 120 woningen op het voormalige veilingterrein.
- LC 6-3-2007: Huizumer kapitein Jan Klugkist van de Huizumer coaster Friso bracht in het begin van de oorlog 100 joodse mensen van IJmuiden naar Poole in Engeland. Op 14 mei hadden zich 80 mensen ingescheept, onder wie de bekende historicus Lou de Jong en schrijver Meyer Sluyser (bedenker van naam 'Radio Oranje'). Aldus Gerrit Jan Alberts.
- 6-4-2007: Damclub Huizum viert het 75-jarig bestaan in Zalen Tivoli.
- LC 8-5-2007: Voor de Leeuwarder wijk Huizum geldt een verbod op kamerverhuur, omdat er de laatste tijd teveel studenten zijn neergestreken, wat lijdt tot een onevenwichtige opbouw van de wijkbevolking.
- LC 2-5-2007: Op 4 mei is er een herdenkingsdienst voor de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. De herdenking begint om 19.15 uur bij de aula van de begraafplaats, waarna een stille tocht langs de graven van de oorlogsslachtoffers volgt. Scoutingsleden en vliegbasismilitairen zorgen voor een erewacht op de begraafplaats. Om acht uur zijn er 2 minuten stilte, waarna de herdenking wordt voortgezet door dominee Harmen Ament. De muzikale medewerking is in handen van Evelien Bouma en brassband 'Looft den Heere' onder leiding van Durk Krol. Leerlingen van basisschool 'De Wynwizer zullen gedichten voordragen. Laura Bijkerk zal haar gedicht 'Zestien' laten horen.
- LC 9-5-2007: Huizum-West wordt blauwe zone om parkeeroverlast tegen te gaan. Vanaf oktober is er een parkeerschijf nodig in het gebied d'Hondecoeterstraat, Gerard Doustraat, Ludolf Bakhuizenstraat, Verlengde Schrans en Tadingastraat.
- LC 12-4-2007: Twee afslagen in de Aldlânsdyk naar de wijk Aldlân zullen verdwijnen. De middenberm wordt doorgetrokken ter hoogte van de Jacob Botkeweg en ter hoogte van de Stinzenflora. Hiermee verdwijnt een sluitproute.
- LC 16-5-2007: Vijf vervelende jongeren uit het gebied bij de Vluchtheuvel (Van Loonstraat) hebben van burgemeester Geert Dales en teamchef Marc Jacobs van de politie te horen gekregen dat ze een laatste kans krijgen. De speciale aandacht, die de jongeren zullen krijgen, zal net zo lang duren tot ze zich gedragen.
- HAH 18-7-2007: De 100-jarige kaatsvereniging Onderling Genoegen te Huizum houdt op zondagmorgen voor de 62e keer de Huizumer O.G. Cup-dag. Er verschijnt een mooi jubileumboek. De eerste keer werd er nog gekaatst op het sportterrein aan de Borniastraat in Huizum, waar nu het ziekenhuis MCL staat. Tegenwoordig wordt er gekaatst op sportpark Nijlân.

- LC 22-7-2007: FVC nog voor winterstop naar Wiarda. Er zal een nieuw clubgebouw komen haaks op de bestaande sporthal en de clubgebouwen van Blauw Wit '34. Het zal even wennen worden, aldus voorzitter Ronald Kramer.
- LC 28-9-2007: Er is een fiets- en voetbrug gepland op de plek waar nu het Oostergoplein ligt tussen Van Harinxmabrug en de Verlengde Schrans. De directe omwonenden zijn het hier niet mee eens.
- LC 10-9-2007: Voetbalclubs FVC en Blauw Wit '34 willen een groter Wiarda-complex. De gemeenteraad heeft besloten dat het sportcomplex af is. De clubs moeten onderling het verwachte ruimteprobleem oplossen.
- LC 2007: De wijk Nijlân glijdt af, vinden wijkpanel en wijkbewoners. De huurwoningen rond de Curaçaostraat zijn de laatste tijd het toneel van dealers, studentenoverlast en zelfs prostitutie. De gemeente heeft wel geruchten gehoord, maar heeft te weinig klachten binnengekregen om het te staven.
- LC 19-9-2007: Op zaterdag 6 oktober 2007 wordt in Zalen Tivoli aan de Huizumerlaan een reünie gehouden van de Aebingaschool, voorheen School 25 te Huizum.
- LC 28-9-2007: De fietsbrug over het Oostergoplein krijgt lange taluds om de fietsers geleidelijk te laten klimmen. Het talud gaat 170 meter de Verlengde Schrans op. Omwonenden reageerden hierop ontdaan.
Een tunnel is geen alternatief, aldus CDA-wethouder Gerrit Krol.
De eerste paal zou begin 2009 de grond in gaan. Dit is niet gelukt.
- LC 13-10-2007: De Johannes de Doperkerk aan de Huizumerlaan zal worden omgebouwd tot bedrijvencentrum. Er komen jonge bedrijven in op het gebied van de watertechnologie.
- LC 18-10-2007 - 50 jaar geleden (1957): In de Schrans staan de eerste Leeuwarder knipperbollen. Ze staan op de hoek van de Carel van Manderstraat (vroegere Noorderstraat) en op de hoek van de Huizumerlaan. De voetgangers die op het zebrapad oversteken hebben vrije passage. Auto's moeten stoppen.
- Damclub Huizum laat ter ere van het 75-jarig bestaan een jubileumboek verschijnen.
- LC 23-10-2007: Schransbewoners bepleiten tunnel in plaats van fietsbrug bij Oostergoplein.

 

10-05-2009: Oud-nieuws 2006

- LC 11-8-2006: Auto door onbekenden gekanteld in Buygersstraat.
- LC 11-8-2006: FVC verhuist over een jaar van De Hemrik naar sportcomplex Wiarda in Goutum aan de Drachtster weg, waar Blauw Wit '34 al speelt. Blauw Wit was in de jaren 60 ook buurman van FVC op de velden aan de Borniastraat.
- LC november 2006: Oud skipper Lodewijk Meeter van het Huzumer Skûtsje 'It Doarp Huzum' overleden op 1 november 2006 te Grou.
- LC 3-11-2006: Voormalig Veiligterrein aan Huizumerlaan klontert vol met nieuwbouw huizen en woontorens.
- LC 13-11-2006: Stoelendans op de Schrans of beter in de Emmanuel Murandstraat. Hoofdprijs een fiets van € 550. Uitgeschreven door de winkeliersvereniging 'De Schrans'.
- LC 25-11-2006: FVC via Wiarda naar Techum ???
- LC 25-11-2006: Erasmushiem in de wijk Aldlân gaat plat voor nieuwbouw. 267 appartementen en huisjes worden gesloopt.
Op de plek waar Friesland College nog staat, komen appartementen, waar een deel van de ouderen in kan trekken. De bouw hiervan kan eind 2008 beginnen. Voorlopig maakt de Noordelijke Hogeschool nog gebruik van de school. (In 2009 is dit nog steeds zo).
- LC 29-11-2006: Komst FVC naar Wiarda onzeker. De verhuizing is te duur en het terrein is te klein voor Blauw Wit '34 en FVC samen vindt het college van B&W. De raad heeft 150.000 euro toegezegd, maar alleen de bouw van een kantine kost al 285.000 euro. Bij een tweede verhuizig komt het totaalbedrag uit op 535.000 euro. Teveel aldus wethouder Marco Florijn.
- LC 8-12-2006: Wim Hora Adema, geboren in Huizum, was de dochter van de directeur van de Leeuwarder aardappelmeel- en siroopfabriek, die aan het eind van het Juffersreedsje onder Huizum stond, waar nu het Drachtsterplein ligt. De fabriek ging failliet in 1932.
In Amsterdam opende Wim's moeder een pension voor nette meisjes, onder wie Hella Haasse. Wim Hora Adema was later verbonden aan Het Parool, waarin ze de vrouwenpagina maakte. Samen met Hedy d'Ancona richtte ze het feministische maandblad 'Opzij' op. Ze schreef, vertaalde en recenseerde jeugdboeken. Ze had een neus voor talent, was teleurgsteld in mannen en leefde het liefst alleen.
- LC 14-12-2006: Besluit over verhuizing FVC wordt uitgesteld
- LC 29-12-2006: Wiarda kan komst FVC best aan.
 

 

10-05-2009: Oud-nieuws 1952

LC, maandag 9 juni 1952: FVC wint met 4-2 van Cambuur.
FVC was versterkt met Abe Lenstra en Mollo de Jong.
Hoekema namens Cambuur 1-0, Bralts 1-1, Hulst 1-2, Vrielink 1-3, Bakker 2-3 en Abe Lenstra 2-4.

 

16-11-2008: Lepeltjes snel uitverkocht bij Bruna

Op zaterdag 15 november 2008 waren er bij de Bruna aan de  Tijnjedijk nog slechts 3 lepeltjes verkrijgbaar. Maar wie weet
krijgen ze nieuwe voorraad.
 

 

04-11-2008: Huizum verzilverd


Loco-burgemeester Gerrit Krol van Leeuwarden zal op vrijdag 14 november om 17.00 uur in de Huizumer Dorpskerk het eerste exemplaar van een serie exclusieve theelepeltjes met de afbeelding van deze kerk in ontvangst nemen.
Publiek is van harte uitgenodigd deze gebeurtenis bij te wonen.
Huizum-kenner Syb Grijpstra vertelt tijdens deze bijeenkomst over de unieke historische bijzonderheden van het interieur en over de geschiedenis van de kerk.
De uitgave van de serie mooie verzilverde theelepeltjes is een initiatief van bewoners van Huizum Dorp.
Na afloop van de bijeenkomst zijn de lepeltjes te koop voor de aktieprijs van 6 euro.
Daarna zijn ze te koop bij de Friesche Schrijfkamer (Schrans), SRV Jan de Vries (ma. + do. in Huizum-Oost), in de winkel van Historisch Centrum Leeuwarden (Groeneweg), V.V.V. (Achmeatoren) en de Bruna (Miro Centre aan de Tijnjedijk) voor € 7,50 .
De lepeltjes zijn een leuk bezit voor Huzumers en Huzumers om utens. De uitgave is éénmalig. Dus: Op is op !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Theelepelverkoop Huizum Dorp in 2008 loopt goed.
Links een lepeltje van vroeger en rechts het nieuw uitgegeven lepeltje.

22-02-2008: Jan Stelpstra overleden

Op dinsdag 19 februari 2008 is in Sneek Jan Stelpstra overleden.
Hij werd geboren op 21 september 1929 in Huzum.
Tijdens de reünie van School 25 / de Aebingaschool op zaterdag 6 oktober 2007 trof hij nog vele bekenden in Zalen Tivoli, bekenden van de school en van voetbalclub FVC.
Zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen condoleren we met dit grote verlies.
De crematieplechtigheid is op zaterdag 23 februari om 12.00 uur in aula 1 van het crematorium in Goutum. Na afloop is er gelegenheid tot condoleren.

 

15-01-2008: Jubileumboeken

Damclub Huizum vierde op 7 april van 2007 het 75 jarig bestaan in Zalen Tivoli. Later zou uit het digitale archief van de Leeuwarder Courant, dat sinds 24 oktober 2007 op internet is te bewonderen, dat deze damclub niet op 6 april, maar reeds begin februari 1932 is opgericht. In de eerste maanden heette de club nog Dam- en Schaakclub 'De Schrans' naar de gelijknamige lunchroom.
In september werd gekozen voor de damsport en voor de naam 'Damclub Huizum'. Uitbater Ulbe de Vlas was de eerste voorzitter, maar droeg reeds in december de hamer over aan S.M. Oosterhoff, die op zijn beurt de hamer in november overdroeg aan W.J. de Visser.
Het hoogtepunt in het clubbestaan was het landskampioenschap van het 1e tiental met daarin spelers als Harm Wiersma en Frank Drost.
Op 10 november is er een 246 pagina's dik jubileumboek verschenen. Het eerste exemplaar werd overhandigd aan wethouder Marco Florijn.
Dit gebeurde voorafgaande aan de wedstrijden voor de nationale damcompeitite in zalen Priyas aan het Kalverdijkje, omdat Tivoli bezet was die dag. Het boek (17x24 cm) is gedrukt op glad papier, waardoor foto's en diagrammen helder en contrastrijk overkomen.

Kaatsclub 'Onderling Genoegen' bestond in december 2007 maar liefst 100 jaar. Dit werd eveneens gevierd met diverse evenementen in de zomer en een receptie met feestavond op 15 december 2007 in Zalen Tivoli.
Het jubileumboek, dat 186 bladzijden telt en gedrukt is op glad papier, is gemaakt op A4-formaat en is gebonden met een hard kaft.

Beide boeken zijn nog verkrijgbaar, zoals het nu staat.
Het boek van Damclub Huizum kost op dit moment € 12,50 exclusief verzendkosten. Inclusief verzendkosten komt dit boek op € 17,-- .
Het boek van Kaatsclub O.G. Huizum kost € 25,-- exclusief verzendkosten. Inclusief verzendkosten komt dit boek op € 30,-- .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In 2007 verschenen jubileumboeken van Damclub Huizum en van kaatsvereniging O.G. Huizum (Onderling Genoegen).

 

07-10-2007: Meer dan 300 reünisten naar Reünie Aebingaschool

Zalen Tivoli puilde uit op zaterdag 6 oktober 2007 tijdens de reünie van de Aebingaschool (voorheen School 25 aan de Huizumerlaan). De organisatie kan terugzien op een geslaagde dag.
De deelnemers werden verwelkomt met een draaiorgel en verder met koffie/thee en gebak. Diverse tachtigers, zeventigers, zestigers, vijftigers en veertigers gaven acte de presence. In de Tuinzaal waren oude schoolfoto's te bewonderen, soms geplukt van Schoolbank.nl, soms meegenomen door de reünisten zelf. Diverse oud-onderwijzers waren van de partij. Op de achtergrond klonk muziek. Na afloop ontving iedereen een 16 pagina's tellend boekwerkje over de school, waaraan hebben meegewerkt: Haakje Sinnema-Boskma, Anneke Donga-Kramer, Chris (Catharinus) Visser, Syb Grijpstra, Geert Schilt en Jan Kramer.
Aan de organisatietafel bij de ingang zat ook Joukje Wiggers-Rinsma. Sponsoren waren Intratuin (Klaver), Mosselman (Betten) en Zalen Tivoli.
De deelnemers droegen 15 euro bij in de kosten.
Gezien de opkomst was de bijeenkomst hoognodig, ook gezien de leeftijd van de oudste groep deelnemers. Het feest begon bij licht om 16.00 uur en eindigde toen het al flink donker was om en nabij 21.00 uur .
De dag regelde zichzelf verder. Er was niet een speciaal programma met sprekers e.d. Daarvoor was het ook te druk geweest.
Voor de foto's verwijzen wij u naar de speciale link.

 

04-10-2007: Meer nieuws Reünie School 25 / Aebingaschool

Inmiddels zjin er over 300 betaalde aanmeldingen voor de reünie van School 25/Aebingaschool op zaterdag 6 oktober 2007 in Zalen Tivoli aan de Huizumerlaan 59 te Leeuwarden-Huizum, aldus de organisatrices Anneke Donga-Kramer en Haakje en Haakje Sinnema-Boskma. Er is geen speciaal programma. De mensen kunnen lekker bij kletsen met een muziekje uit de tijd dat ze op school zaten op de achtergrond. Dat word verzorgt door een DJ.
De mensen krijgen bij binnenkomst koffie en oranje koek en muntjes voor consumpties. Later zijn er nog broodjes en 's avonds nog borrelhapjes. En er is geen eindtijd. Het blijft doorgaan tot iedereen is uitgekletst.
Wij zeggen maar zo hoe meer zielen hoe meer vreugd, aldus Anneke.

 

04-10-2007: Jubileumboek Damclub Huizum in november

Het door Sietse Nagel en Rein van der Pal samengestelde jubileumboek van de 75-jarige Damclub Huizum verschijnt niet in oktober, maar in november van dit jaar. Dit in verband met het Damkampioenschap van Friesland, waaraan de o.a. de voorzitter meedoet. Op 20 oktober is er wel een Friesland Cup Jeugd-toernooi in Zalen Tivoli, waarvoor een open inschrijving is (dus ook voor niet-bondsleden). Jongens en meisjes, overal vandaan, kunnen meedoen.
Het toernooi duurt van 13.00 - 17.00 uur. Inschrijven kan bij Sietse Nagel sanagel@planet.nl of 058-2801500.
Het jubileumboek verschijnt vermoedelijk op zaterdag 10 november 2007 voorafgaande aan de wedstrijden van het 1e, 2e en 3e tiental in zalencentrum Priyas aan het Kalverdijkje (uitwijklocatie - normaal is het Tivoli).
Mensen met een Huizum-hart, die nog iets willen storten in het jubileumfonds van de jarige Damclub Huizum kunnen dit doen op
Postbank nr. 34.82.516 t.n.v. Damclub Huizum, Groningen (hier woont de huidige penningmeester !). Normaal zit Damclub Huizum natuurlijk in Huizum-Leeuwarden.

 

20-09-2007: Reünie School 25 / Aebingaschool

Op zaterdag 6 oktober 2007 wordt er in Zalen Tivoli, Huizumerlaan 59 te Leeuwarden-Huizum, een reünie gehouden van de openbare School 25 / Aebingaschool (Huizumerlaan 148).
De reünie is bedoeld voor leerlingen die tot 1970 op de Aebingaschool of op School 25 te Huizum hebben gezeten.
De aanvang is 16.00 uur. Aanmelden kan bij:
A. Donga Tel. 058-2662705 / e-mail: adokra@hotmail.com
H. Sinnema Tel. 0511-474166 / e-mail: haakje@sinbostate.nl
Kosten 15 euro over te maken op 5544339 van A. Donga-Kramer, Leeuwarden.

 

06-04-2007: Damclub Huizum is vandaag jarig

Op 6 april 1932 is Damclub Huizum opgericht. Vandaag precies 75 jaar geleden. Morgen, zaterdag 7 april, wordt dit in Zalen Tivoli aan de Huizumerlaan gevierd met een sneldamtoernooi en een receptie. Aan het sneldamtoernooi, dat begint om 13.00 uur, doen ook een aantal oud-leden mee en vijf spelers van het team, dat in 1974 landskampioen werd. Inmiddels staan er 50 dammers op de voorlopige deelnemerslijst. Tijdens de receptie zal met behulp van een powerpointvoorstelling en commentaar worden teruggeblikt in de tijd. De instroom van receptiegangers is om 17.30 uur, waarna het officiële gedeelte begint om 18.15 uur. Later in het jaar, op zaterdag 20 oktober organiseert Damclub Huizum een Friesland Cup Jeugddamtoernooi en in 2008 volgt nog de organisatie van het Sneldamkampioenschap van Friesland.
Het gironummer 34.82.516 t.n.v. Damclub Huizum (Groningen > hier woont de penningmeester) staat nog steeds open voor spontane giften. (Red. : Tegenwoordig (2013) woont de penningmeester in Heerenveen).

 

03-02-2007: Nathalie vd Linden kampioene van Friesland

De vlag kan op de Huizumer Dorpstoren, de rondrit in een open koets, bokkewagen mag ook, door Huizum-dorp kan los. Nathalie van der Linden (9 jaar) is vandaag in MFC De Wier te Ureterp Welpendamkampioene van Friesland geworden.
Ze geeft hiermee glans aan het 75 jarig bestaan van Damclub Huizum.
De club werd opgericht op 6 april 1932. Laat Nathalie nu ook op 6 april zijn geboren ! Maar dan in 1997 natuurlijk.
Na de 1e manche, in de Kerstvakantie, ging Pieter de Boer uit Oudega nog aan de leiding. Op 20 januari werd het eerste deel van de 2e manche verspeeld. Nathalie won toen al haar partijen, o.a. van Pieter de Boer. Zij achterhaalde hem wat punten betreft. Samen gingen ze het tweede deel in met evenveel punten. Terwijl Nathalie bleef winnen, speelde Pieter tegen het einde een keer remise en ook verloor hij een keertje. Nathalie haalde 33 punten uit 19 partijen. Pieter scoorde 30 punten. Welmer Dijkshoorn (Oudega) moest een beslissingswedstrijd spelen tegen Maarten Looyenga. Beiden hadden 27 punten. Welmer won en werd 3e.
Nathalie, Pieter en Welmer spelen op 14 april in IJmuiden mee in de halve finale van het kampioenschap van Nederland voor welpen.

In de categorie Pupillen werd Jillis Tingen 10e.
Even had hij kans om te winnen tegen Steven Krijnsen, maar het overmachtseindspel werd remise.
Kampioen werd Wopke de Vries (Drachten).
Jilles van Kesteren groeide in de finale in de categorie Aspiranten. Hij won vandaag met enig geluk van Bram Twijnstra, die een 2-om-3 doorbraak miste, en van Johan van den Brink. Verder speelde hij remise tegen Jetse Jellema. Dit zorgde ervoor, dat hij opklom naar de 4e plaats. Niet gek. Kampioen werd 1e jaars Jeroen Cremers (Drachten). Kampioen in de categorie Junioren werd Jan van Dijk (ureterp).
Op www.pfdb.nl staan de eindstanden en de fotopagina's.
Zie de speciale link aldaar naar het FK Jeugd.

Mocht er nog een rijke emigrant ergens op de wereld wat geld over hebben, dan houdt Damclub Huizum zich aanbevolen.
U kunt storten op Postbanknummer 3482516.
We proberen een boek uit te geven met clubfeiten, foto's en spelfragmenten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nathalie van der Linden van Jeugddamclub Huizum wordt pupillenkampioen van Friesland in 2007.